Zelená Energie

Kde pomáhá vítr

Většina větrných parků v České republice sousedí s malými městy. Místní opozice ani dlouhý proces schvalování neodrazují jejich provozovatele od využívání větru jako obnovitelného přírodního zdroje. Ministerstvo životního prostředí nedávno navrhlo podpořit místní samosprávy při získávání informací o obnovitelných zdrojích energie, tak aby mohly činit kvalifikovaná rozhodnutí o umístění větrných turbín do krajiny.

Nastavte tvář větru ze severozápadu České republiky.

Městečko plné větru

Město Rock Port v Missouri spotřebuje 13 milionů kilowatů elektřiny, která je generována větrnými turbínami na větrné farmě v Loess Hills. Farma vyrábí dostatek energie, aby zásobovala město a ještě prodala přebytek do veřejné sítě, což vede ke snížení nákladů a zvýšení příjmů. Obyvatelé města Rockport jsou pyšni na tento jedinečný projekt, který stojí v čele změn vedoucích k produkci čisté větrné energie.

Podívejte se, jak malé město přijalo větrnou energii.